Babylon NG
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Kvotering

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin
Kvotering
Kvotering är en typ av särbehandling som innebär att en andel av positionerna på till exempel en arbetsplats, en beslutande församling eller en utbildning, reserveras för en speciell grupp. Begreppet syftar framför allt på kvotering grundad på medfödda och/eller tillägnade egenskaper som könrasetnicitetfunktionsnedsättning eller kast. Motsatsen till kvotering är likabehandling, dvs att enbart formell meritering av olika slag skall ligga till grund för antagning, anställning eller utnämning.

Se mer på Wikipedia.οrg…

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi
Kvotering
Kvotering benyttes for å indikere at man må gi en gruppe ekstra fordeler i forhold til andre grupper for å få en sammensetning av personer innen en organisasjon, geografisk området, etc som man ønsker.

Les mer på Wikipedia.org...

Stora svensk-interlingua ordboken
kvotering
repartition/assignation/fixation de quotas, repartition proportional, contingentamento, contingentation

Svenska Sällskapet för Interlingua

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi
Kvotering
Kvotering eller positiv diskriminering er ein teknikk som blir brukt for å prøva å utjamna samfunnsforskjellar mellom grupper, på grunnlag av til dømes kjønnetnisitet eller kaste. Ein kvoterer ved å reservera ein del plassar for den underrepresenterte gruppa ein ønsker å hjelpa. Slike ordningar blir kritiserte fordi sjølv om dei hjelper medlemmer av ei gruppe, har ein ikkje oppnådd betringar for heile gruppa.

Les mer på Wikipedia.org...

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!