Babylon NG
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Futbolbumba

Latvian-English Dictionary
futbolbumba
pigskin; football; pumpkin

Latviešu Vikipedija – bezmaksas enciklopedija
Futbolbumba
Futbolbumba ir bumba, kuru izmanto vairakos futbola veidos. Tala pagatne izmantoja jelprodukta bumbas, piemeram, piepumpetus cuku pušlus, bet tagad bumbas izstrada inženieru komandas, lai precizetu specifikacijas. Katra futbola veida lieto citu bumbu, lai gan vini visi pieder pie vienas no divam dažadam pamatdarbibas formam:
  • lode: izmantoto futbola (sauc ari par asociaciju futbolu dažas valstis) un gelu futbola
  • garens sferoids ("olveidigs")
    • vai nu ar noapalotiem galiem: izmantoto regbija futbola un Australijas futbola
    • vai ar vairak smailiem galiem: izmanto amerikanu futbols un Kanadas futbola

 Lasiet vairak Wikipedia.org...

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!