Babylon NG
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of VSEPR

English Wikipedia - The Free Encyclopedia
VSEPR theory
Valence shell electron pair repulsion (VSEPR) theory is a model used, in chemistry, to predict the geometry of individual molecules from the number of electron pairs surrounding their central atoms. It is also named GillespieNyholm theory after its two main developers. The acronym "VSEPR" is pronounced either "ves-per" or "vuh-seh-per" by some chemists.

See more at Wikipedia.org...

Deutschsprachige Wikipedia - Die freie Enzyklopädie
VSEPR-Modell
Das VSEPR-Modell (Abkürzung für , deutsch Valenzschalen-Elektronenpaar-Abstoßung), auch EPA-Modell (Elektronenpaarabstoßungs-Modell) oder ursprünglich VEPR-Theorie (englisch ), führt die räumliche Gestalt eines Moleküls auf die abstoßenden Kräfte zwischen den Elektronenpaaren der Valenzschale zurück.

Mehr unter Wikipedia.org...

Wikipedia en español - La enciclopedia libre

De Nederlandstalige Wikipedia - De vrije encyclopedie
Valentie-Schil-Elektronen-Paar-Repulsie-theorie

Zie meer op Wikipedia.org...


Valentieschil-elektronenpaar-repulsie-theorie
De valentieschil-elektronenpaar-repulsie-theorie (meestal benoemd als VSEPR-theorie) is een theorie die de geometrie van covalente bindingen verklaart aan de hand van repulsieve Coulombkrachten tussen valentie-elektronen. De theorie gaat ervan uit dat de atomen in een molecuul zich rond één centraal atoom bevinden en wel zodanig dat hun onderlinge afstand zo groot mogelijk is. Verder wordt aangenomen dat dit ook geldt voor vrije elektronparen.

Zie meer op Wikipedia.org...

Wikipédia en français - L'encyclopédie libre
Théorie VSEPR
La théorie VSEPR (sigle de l'anglais Valence Shell Electron Pair Repulsion, en français RPECV : « répulsion des paires électroniques de la couche de valence ») est une méthode destinée à prédire la géométrie des molécules en se basant sur la théorie de la répulsion des électrons de la couche de valence. Elle est aussi connue sous le nom de « théorie de Gillespie » (ou théorie de Nyholm-Gillespie).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

Wikipedia in italiano - l'enciclopedia libera
Teoria VSEPR
La teoria VSEPR (acronimo dall'inglese Valence Shell Electron Pair Repulsion, cioè repulsione delle coppie elettroniche nel guscio di valenza, occasionalmente pronunciata "vesper") è usata come metodo per valutare la disposizione geometrica degli atomi di una molecola e si basa sul fatto che i domini elettronici tendono a disporsi il più lontano possibile fra loro. Ciò è in accordo con la legge di Coulomb, secondo la quale cariche elettriche di segno uguale si respingono.

Per saperne di più visita Wikipedia.org...

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia
VSEPR
VSEPR (ang. Valence Shell Electron Pair Repulsion – pl. odpychanie par elektronowych powłoki walencyjnej). Metoda ta została zaprezentowana w 1940 roku przez Nevila Sidgwicka i Herberta Powella. Według niej o budowie przestrzennej cząsteczki decyduje łączna liczba elektronów walencyjnych wokół atomu centralnego oraz orientacja przestrzenna obszarów orbitalnych, w których mieszczą się te elektrony.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

ウィキペディア日本語版 Wikipedia - フリー百科事典
原子価殻電子対反発則
原子価殻電子対反発則(げんしかかくでんしついはんぱつそく、valence shell electron pair repulsion rule)は、分子の構造を最も簡単に推定する方法の一つである。電子対反発理論(でんしついはんぱつりろん)やVSEPR理論と呼ばれる場合もある。 この理論は1939年、槌田龍太郎によって提唱され、その後これと独立にナイホルムとガレスピーが発展させた。

Wikipedia.orgをもっと見ると…

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin
VSEPR-teorin
Valence shell electron pair repulsion theory (VSEPR) är en modell som används inom kemin och som syftar till att representera enskilda molekylers geometrier. För att uppnå detta måste en Lewisstruktur konstrueras, som visar alla bindningar och de enskilda elektronernas placering i molekylen.

Se mer på Wikipedia.οrg…

Türkçe Vikipedi, özgür ansiklopedi
Değerlik kabuğu elektron çifti itmesi
Değerlik kabuğu elektron çifti itmesi (İngilizce Valence shell electron pair repulsion (VSEPR)) kuralları moleküllerin şekillerini tahmin etmede kullanılır ve değerlik elektron çiftlerinin birbirlerini elektrostatik kuvvetle itmesi temeline dayanır. Teorinin yaratıcısı olan bilim adamlarına atfen Gillespie–Nyholm teorisi olarak da adlandırılır. "VSEPR" kısaltması kimi zaman "vespır" olarak da telaffuz edilebilir.
Teoriye göre atomları çevreleyen değerlik elektron çiftleri birbirlerini iterek aralarındaki itme kuvvetini en aza indirirler ve böylece moleküle şeklini verirler. Merkez atoma bağlı atomların sayısı ile bağ yapmamış elektron çiftlerinin sayısının toplamı sterik numarayı verir.
VSEPR teorisi genellikle, moleküllerin şeklinin bağ yapmaya uygun orbitallerle belirlendiği valens bağ teorisiyle karşılaştırılır. Valens bağ teorisi sigma ve pi bağlarının nasıl oluştuğunu açıklar. Molekül orbital teorisi ise atomların ve elektronların moleküllerde ve çok atomlu iyonlarda nasıl yerleştiklerini anlamaya çalışır. VSEPR teorisi çok fazla nicel özellik gösteremediği için uzun süredir eleştirilmekte ve her ne kadar yapısal olarak doğru olsa da "ham" olarak kabul edilir. Ancak VSEPR teorisi baz alınarak moleküler mekanik kuvvet alanları belirlenmiştir.

Daha fazla bilgi için, bkz: Wikipédia.org…

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie
Teorie VSEPR
Teorie VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) (Nyholm Gillespie, 1957) umožnuje urcit tvar neiontových molekul sloucenin neprechodných prvku na základe odpuzování mezi elektronovými páry centrálního atomu. Tvar molekuly ovlivnují pouze valencní elektrony.

Více na Wikipedia.org...

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשית

מודל VSEPR

מודל VSEPR (ראשי תיבות באנגלית: Valence shell electron pair repulsionמודל הדחייה בין זוגות האלקטרונים ברמות הערכיות) היא תאוריה המנבאת את הצורה הגאומטרית של המולקולות. תאוריה זו מתחשבת בעובדה שזוג אלקטרונים בלתי קושרים (שלא משמשים ליצירת קשר קוולנטי על ידי שיתוף אלקטרונים בין האטומים) דוחים זה את זה. המודל נקרא לעתים מודל גילספי-נייהולם, על שם שני ההוגים העיקריים שלו.

תאוריה זו מסבירה בין היתר את צורתה הלינארית של המולקולה CO2 לעומת מולקולת H2O המכופפת (וזו הסיבה שהיא קוטבית ופחמן דו-חמצני אינו פולרי) מכיוון שלמים יש שני זוגות אלקטרונים שלא משתתפים ביצירת הקשר והם דוחים זה את זה ואת האלקטרונים הקושרים, ואילו בפחמן דו-חמצני אין אלקטרונים לא קושרים.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...

Wikipedia 维基中文 免费百科全书
价层电子对互斥理论
价层电子对互斥理论(英文為:Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR)),是一个用来预测单个共价分子形态的化学模型。理论通过计算中心原子的价层电子数和配位数来预测分子的几何构型,并构建一个合理的路易斯结构式来表示分子中所有键和孤对电子的位置。

访问 Wikipedia.org... 网页

ไทยวิกิพีเดียฟรี
ทฤษฎีการผลักของคู่อิเล็กตรอน
ทฤษฎีการผลักของคู่อิเล็กตรอน คิดค้นขึ้นโดย โรนัลด์ กิลเลสพาย และ เซอร์โรนัลด์ ซิดนีย์ ไนโฮล์ม ในปี พ.ศ. 2500 เพื่อใช้เป็นแบบจำลองเพื่อทำนายรูปร่างของโมเลกุลของสารประกอบโคเวเลนต์ ซึ่งศึกษาโดยใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะและอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวโดยใช้จำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง (Stearic number) ซึ่งประกอบด้วยอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ทฤษฎีนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทฤษฎีกิลเลสพาย-ไนโฮล์ม หรือในบางครั้งก็เรีกกันว่า "เวสเปอร์" เพื่อความสะดวกในการเรียก ซึ่งโครงสร้างในการพิจารณานั้นก็มาจากสูตรโครงสร้างของลิวอิสแล้วมาจำลองให้เป็นรูปแบบสามมิติ โดยที่ต้องให้อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางผลักกันให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...

Wikipedia 한국어 위키백과-무료백과사전
원자가껍질 전자쌍 반발 이론
원자가껍질 전자쌍 반발 이론(Valence shell electron pair repulsion theory : VSEPR theory)이란 화학에서 중심원자의 배위수와 전자쌍 반발 원리를 통해 분자의 구조를 예측, 나타내는 모형이다.

이 이론은 루이스 구조식에서 나타나는 중심원자의 각 전자쌍들은 서로 반발하므로 서로 가장 멀리 떨어진 위치에 존재하게 된다는 것에 기초하여 분자의 구조를 나타낸다. 예를 들어 중심원자에 3개의 전자쌍이 존재한다면 각 전자쌍은 중심원자를 중심으로 정삼각형의 형태로 위치하게 되는 것이다. 분자를 구성하는 원자들은 결합전자쌍을 통해 결합하고 있으므로 결합전자쌍의 배치가 곧 분자의 모양이 된다.

전자쌍에는 결합전자쌍과 비공유전자쌍(비결합전자쌍)이 있는데 결합전자쌍보다 비공유전자쌍의 반발력이 더 크다. 따라서 비공유-비공유 전자쌍 간의 반발력이 가장 크며 결합-결합 전자쌍 간의 반발력이 가장 작다. 따라서 같은 개수의 전자쌍을 갖고 있더라도 결합전자쌍과 비공유전자쌍의 구성에 따라 각 전자쌍들이 이루는 각은 조금씩 달라질 수 있다.


wikipedia.org…에서 더 자세한 내용을 보세요 

General Chemistry Glossary
valence shell electron pair repulsion theory (VSEPR)
A model that explains the shapes of molecules by assuming that electron pairs arrange themselves around atoms in a way that minimizes electron-electron repulsions.

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!