Babylon NG
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Utom%C3%A4ktenskapligt f%C3%B6rh%C3%A5llande

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin
Utomäktenskapligt förhållande
Ett utomäktenskapligt förhållande innebär att en person har en sexuell relation med en annan person utan att vara gift med denna. Synen på utomäktenskapliga förhållanden har varierat mycket beroende på epok, kultur och även med de inblandades civilstånd och könstillhörighet. Generellt sett har det varit mer accepterat i de flesta kulturer för en gift man att ha ett utomäktenskapligt förhållande än för en gift kvinna.

Se mer på Wikipedia.οrg…

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!