Babylon NG
The world's best online dictionary

Download it's free

Synonym of %D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86 %28%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%29

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان
دروازه‌بان (فوتبال)

دروازه‌بان در اصطلاح تعریف شده از فدراسیون بین‌المللی فوتبال به بازیکنی گفته می‌شود که فضایی را در میان خط حملهٔ حریف و دروازهٔ خودی، بعنوان آخرین نفر دفاعی تیم، محافظت می‌کند. وظیفهٔ اصلی دروازه‌بان مراقبت از دروازه و پیشگیری از دریافت گل محسوب می‌شود.

به دیدن ما بیایید Wikipedia.org...

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!