Babylon NG
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of %D7%A8%D7%92%D7%9C

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשית
רגל

רגליים הן גפיים הקיימות בגופם של בעלי חיים רבים, שתומכות בשאר הגוף של החיה על הקרקע באמצעות עמידה, ומשמשות לנייד את גופה ממקום למקום באמצעות הליכהקפיצהריצה או שחייה.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...

Babylon Hebrew-English
רגל
nf. foot (anatomy) , leg, limb, shank
nm. holiday; pilgrim festival; time
nf. base, bottom
nf. foot (measure)

להתרגל
v. become used to, accustomed

הורגל
v. become accustomed

להרגיל
v. to accustom

לרגל
v. to spy

לרגל (>>ריגל)
v. to spy

Babylon Hebrew Thesaurus
רגל
(נ') גף, גפה, ירך, שוק, משען, איבר ההליכה, איבר בגוף (אנטומיה)
(ז') פסח, שבועות, סוכות, חג, יום-עלייה לרגל, הליכה לירושלים; פעם, זמן
(נ') בסיס, משען, יסוד, מסד, נקודת-מוצא, כן, מצע
(נ') מידת אורך, בערך 30 סנטימטר

להתרגל
(פ') להיעשות מורגל ב-, להסכין עם-, לקבל, להשלים עם-, להתייחס כאל מובן מאליו, לראות כדבר שגרתי; להסתגל, להתאקלם, להתאים עצמו, להיקלט, להיטמע

הורגל
(פ') ניטע בו הרגל, נעשה רגיל ל-; הסכין עם-, התרגל, ראה כמובן מאליו, היה רגיל ל-

להרגיל
(פ') לנטוע הרגל, ללמד, להקנות הרגל; לסגל, לאקלם, להתאים ל-, להכשיר, להכין

לרגל
(פ') לעסוק בריגול, לאסוף ידיעות, להסגיר סודות מדינה, למסור אינפורמציה, להיות סוכן חשאי; לבלוש, להתחקות, לעקוב; לגשש, לתור, לסייר

לרגל (>>ריגל)
(פ') לעסוק בריגול, לאסוף ידיעות, להסגיר סודות מדינה, למסור אינפורמציה, להיות סוכן חשאי; לבלוש, להתחקות, לעקוב; לגשש, לתור, לסייר

Architecture and interior design
רגל
ножка стола, стула, шкафа; нога

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!