Babylon NG
The world's best online dictionary

Download it's free

Synonym of %D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA %D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשית
קבוצת כדורגל

קבוצת כדורגל היא קבוצת אנשים המשתתפת במשחק כדורגל (הכולל שתי קבוצות בנות 11 שחקנים כל אחת). קבוצת כדורגל עשויה להתארגן למשחק חד-פעמי, אך בספורט התחרותי פועלת קבוצת כדורגל קבועה במסגרת מועדון כדורגל. פעמים רבות משמש המונח "קבוצת כדורגל" במשמעות של "מועדון כדורגל". כמו כן פועלת קבוצת כדורגל כנבחרת לאומית, שבה משתתפים שחקנים בולטים מבין שחקני הכדורגל של אותה מדינה.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...

Babylon Hebrew-English
קבוצת כדורגל
football team

Babylon Hebrew Thesaurus
קבוצת כדורגל
חבורת שחקני כדורגל המשתייכים לאותו מועדון

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!