Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Vedas

Wikipedia English - The Free Encyclopedia
Vedas
The Vedas (Sanskrit  , "knowledge") are a large body of texts originating in ancient India. Composed in Vedic Sanskrit, the texts constitute the oldest layer of Sanskrit literature and the oldest scriptures of Hinduism. The Vedas are ("not of human agency"). They are supposed to have been directly revealed, and thus are called ("what is heard"), distinguishing them from other religious texts, which are called ("what is remembered"). In Hindu tradition, the creation of Vedas is credited to Brahma. The Vedic texts or are organized around four canonical collections of metrical material known as s, of which the first three are related to the performance of yajna (sacrifice) in historical Vedic religion:
 1. The Rigveda, containing hymns to be recited by the hotar, or presiding priest;
 2. The Yajurveda, containing formulas to be recited by the adhvaryu or officiating priest;
 3. The Samaveda, containing formulas to be sung by the udgatar or priest that chants;
 4. The Atharvaveda, a collection of spells and incantations, apotropaic charms and speculative hymns.

See more at Wikipedia.org...

De Nederlandstalige Wikipedia - De vrije encyclopedie
Veda's
Veda (meervoud: Veda's) (Sanskriet: वेद) is de verzamelnaam voor de geschriften die de basis vormen voor de upanishaden, de Indiase filosofie en veel van de religies die tot het hindoeïsme gerekend worden. Ze bestaan uit religieuze hymnen over God(en), spirituele filosofie, het universum, de natuur en de juiste levenswijze. Het woord 'Veda' is etymologisch verwant aan het werkwoord weten en betekent kennis. 'Veda' betekent 'weten', een religieus, theologisch weten. De vroegste Veda's zijn ontstaan tussen 1500 en 1000 voor Christus.

Zie meer op Wikipedia.org...

Wikipedia Deutsch - Die freie Enzyklopädie
Vedas
 1. WEITERLEITUNG Trishanku

Mehr unter Wikipedia.org...

Wikipedia Español - La enciclopedia libre
Vedas
Se denomina Veda (literalmente ‘conocimiento’, en sánscrito) a los cuatro textos más antiguos de la literatura india, base de la desaparecida religión védica (que fue previa a la religión hinduista).

Ver más en Wikipedia.org...

Wikipédia Français - L'encyclopédie libre
Véda
Le Veda (devanāgarī : वेद - sanskrit : « vision » ou « connaissance ») est un ensemble de textes qui auraient été révélés (par l'audition, Shruti) aux sages indiens nommés Rishi. Cette « connaissance révélée » a été transmise oralement de brahmane à brahmane au sein du védisme, du brahmanisme, et de l'hindouisme jusqu'à nos jours sur une période indéterminée.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin
Botanisk ordlista
Det här är en lista över ord som är vanligt förekommande inom botaniken. Denna lista ska förklara de vanligaste begreppen som används då växters utseende, förökning, växtplats och växtsätt beskrivs. En del ord förklaras i mer djupgående artiklar och är därför länkade, medan andra förklaras i sin helhet här. Om något ord saknas så går det bra att ta upp det på diskussionssidan, eller helt enkelt lägga till det här.

Se mer på Wikipedia.οrg…


Veda
För byn Veda, se Veda och Mörtsal.
Veda (sanskrit वेद "vetande") är hinduismens äldsta texter. De äldsta delarna kan härstamma från åren 1500-1000 f. Kr. (exakta åldern är omtvistad), men de har under tidens gång omredigerats; dagens version härstammar från åren strax före vår tideräknings början.

Se mer på Wikipedia.οrg…

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia
Wedy
Wedy, Weda (z sanskrytu वेद "wiedza"; podobieństwo tych słów wynika ze wspólnego, indoeuropejskiego pochodzenia sanskrytu i języka polskiego) - to święte księgi hinduizmu, najstarsza grupa religijnych tekstów sanskryckich, które stanowiły całość ówczesnej wiedzy człowieka o świecie ludzi i bogów; antologia tekstów z różnych okresów, o różnej tematyce, budowie i przeznaczeniu. Wedy to teksty z grupy śruti ("objawienie", dosłownie "to, co usłyszane"), czyli prawda o świecie, która istniała od zawsze; nie była tworem ludzkim, lecz jedynie została objawiona riszim - wieszczom-poetom. Pierwsza osoba, która otrzymała tą wiedzę to Brahma, pierwsza stworzona żywa istota w naszym wszechświecie. Brahma z kolei udzielił jej swoim synom i uczniom w nieskażonej postaci, tak jak początkowo otrzymał ją od espansji WisznuGarbhodakaśaji.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

Viquipèdia en català – L’enciclopèdia lliure
Veda
Els Veda (en devanagari: वेद, que en sànscrit vol dir "coneixement", "que ha estat vist") són un conjunt d'antics texts indis formant part de la sruti ("revelació") que són a l'origen del vedisme, religió mare de l'hinduisme. La tradició els considera el "coneixement revelat" i existents des de sempre i per sempre.

Per obtenir-ne més informació, consulteu Wikipedia.org...

Wikipedia 日本語 - フリー百科事典
ヴェーダ
ヴェーダ(वेद Veda もと「知識」の意)は、紀元前1000年頃から紀元前500年頃にかけてインドで編簒された一連の宗教文書の総称。

バラモン教の聖典で、バラモン教を起源として後世成立した所謂ヴェーダの宗教群にも多大な影響を与えている。長い時間をかけて口述や議論を受けて来たものが、後世になって書き留められ、記録されたものである。


Wikipedia.orgをもっと見ると…

Wikipedia Português - A enciclopédia livre
Vedas
Vedas, os primeiros livros (quatro) religiosos do Hinduísmo, escritos em sânscrito, por volta de 1500 anos AC.

Denominam-se Vedas os quatro textos em sânscrito que formam a base do extenso sistema de escrituras sagradas do hinduísmo, que representam a mais antiga literatura de qualquer língua indo-europeia. A palavra Veda, em sânscrito, da raiz विद् vid- (reconstruída como sendo derivada do Proto-Indo-Europeu weid-) que significa conhecer, escreve-se वेद veda no alfabeto Devanagari e significa conhecimento. É a forma guna da raiz vid- acrescida do sufixo nominal -a.


Veja mais na Wikipédia.org...

Русская Википедия - свободная энциклопедия
Веды
Ве́ды (мн. ч. от , веда, «знание, учение») — священные книги брахманов, которым они приписывают сверхъестественное происхождение (откровения от Бога). Веды распадаются на 4 санхиты (сборника):
 1. Риг-веда (веда гимнов);
 2. Сама-веда (жертвенные песни);
 3. Яджур-веда (жертвенные изречения);
 4. Атхарва-веда (песни-заклинания).

Продолжение на Wikipedia.οrg...

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja
Veda-kirjat
Veda (devanagari: वेद) on sanskritin kieltä ja tarkoittaa tietoa, tiedettä tai totuutta. Yleensä sanalla viitataan neljään Intian niemimaalla syntyneeseen hymnien ja rituaalitekstien kokoelmaan, jotka ovat: Rigveda, Yajurveda, Samaveda ja Atharvaveda. Kirjat muodostuivat Intian muinaisen veda-uskonnon piirissä, ja vaikuttavat edelleen hindulaisuuden taustalla. Vedat ovat shruti, mitä on kuultu (eli ilmestys, toisin kuin smriti, mitä muistetaan), ja siten pyhiä kaikille hinduille. Vedoista vanhimman, Rigvedan syntyajaksi arvioidaan nykyään noin 12001000 eaa. tai vähän aikaisemmin. Muut vedat ovat vähän nuorempia lukuun ottamatta Atharvavedan vanhimpia osia, jotka ovat syntyneet samoihin aikoihin Rigvedan kanssa. Vedat säilyivät pitkään yksinomaan suullisena traditiona; Intian vanhimmat tunnetut kirjoitetut tekstit Induskulttuurin tulkitsemattoman kirjoituksen jälkeen ovat vasta ajanlaskun alkua edeltäneiltä vuosisadoilta.

Lisätietoja Wikipedia.org...

Wikipedia ויקיפדיה העברית-האנציקלופדיה החופשית
ודות

הוודות (vedas, סנסקריט: वेद - יֶדַע) הן אוסף של קובצי דת הנחשבים לעתיקים ביותר בהינדואיזם ולבסיס של רוב ההתפתחויות המאוחרות בדת. פירוש המילה בסנסקריט הוא "ידע" (מלשון vid - "לדעת" - פעלים מקבילים קיימים בשפות הודו-אירופיות אחרות). הכוונה המקורית הייתה לריג ודה - קובץ דתי קדום שמקורו בצפון מערב הודו. לאחר מכן הורחבה משמעות המילה "ודות" והתייחסה לקובץ אסופות הבסיס ("סמהיטות") שנוספו על הריג ודה. המילה "ודות" משמשת כיום כשם נרדף למכלול הרחב של כתבי ה-Sruti ("התגלויות") - טקסטים קדושים אשר חוברו לאורך אלפי השנים כהמשכים, תוספות והשלמות לוודות.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi
Veda-samlingene
Vedaene er de eldste indiske tekstene vi kjenner, og utgjør grunnlaget for hinduismen. På Sanskrit betyr ordet Veda «sannhet» eller «kunnskap» og ordet er beslektet med ordet visdom. Vedaene fant antakelig sin nåværende form i det siste årtusen før vår tid, men de bygger på langt eldre tradisjoner. De er ført videre i muntlig form ved hjelp av fler sett hukommelsesteknikker, som har gjort (og gjør) det mulig for disiplene å gjengi teksten ordrett. Først rundt vår tidsregnings begynnelse ble tekstene nedtegnet.

Les mer på Wikipedia.org...

MHM Advanced English > Persian (v. 90)
Veda
[.n]: ودا ، کتاب مقدس باستانى هند

Lietuviškoji Vikipedija - laisvoji enciklopedija
Vedos
Vedos ( – 'žinojimas') arba Samhitos ( 'rinkinys') – kanonizuotas sakralinis ariju genciu tekstu rinkinys. Vedu literaturai priskiriami keturi himnugiesmiu ir ritualo formuliu rinkiniai: (RigvedaSamavedaJajurveda ir Atharvaveda) bei ju komentaru rinkiniai (BrahmanaiAranjakai ir Upanišados). Seniausias ir žymiausias Vedu rinkinys yra Rigveda.

 Noredami gauti daugiau informacijos, žiurekite Wikipedia.org ...

Babylon English-Turkish
Veda
i. kutsal Hindu yazmaları; Veda'nın dört kutsal kitabından her biri

Babylon English
Veda
n. sacred Hindu writings; any of the four holy books of the Veda

Wikipedia 维基中文 免费百科全书
吠陀
吠陀经梵語:वेद;拉丁转译为Veda,又译为韦达经韦陀经围陀经等),是婆罗门教和现代的印度教最重要和最根本的经典。“吠陀”又譯為“韋達”,意思是“知识”、“启示”的意思。

它包括很多具体的经典,通常的说法包括“四韦达(四吠陀)”,分別是:

 • 梨俱吠陀(歌詠明論,ऋग्वेद ,),
 • 娑摩吠陀(讚頌明論,सामवेद,Sāmaveda),
 • 耶柔吠陀(祭祀明論,यजुर्वेदः ,Yajurveda),及
 • 阿闼婆吠陀(禳災明論,अथर्ववेद,Atharvaveda)。

更广义的说法,还包括解释吠陀之经書。如“”“梵书()”、“森林书()”、“奥义书()”、“薄伽梵歌()”等。


访问 Wikipedia.org... 网页

Babylon English-Arabic
Veda
أ. الفيدا, كتاب الهندزسية المقدس, أحد الكتب المقدسة الأربعة للفيدا

Babylon English-Hebrew
Veda
(ש"ע) ודה (כתבי הקודש של ההינדואיזם; כל אחד מארבעת הספרים הכלולים בה)

Babylon English-French
Veda
n. Veda, textes et livres saints de l'hindouisme; chacun des quatre livres du Veda

Babylon English-Spanish
Veda
s. Veda (libros sagrados del hinduismo; cada uno de los cuatro libros comprendidos)

Babylon English-Italian
Veda
s. (Rel) Veda

Babylon English-German
Veda
n. Veda, heilige hindische Schriften; heilige Bücher des Veda

Babylon English-Japanese
Veda
(名) ヴェーダ, ヒンズー教の聖典; ヴェーダの神聖な4書

Babylon English-Portuguese
Veda
s. veda (os escritos sagrados do hinduísmo; cada um dos quatro livros que compõem esta obra)

Babylon English-Dutch
Veda
zn. Veda (heilige schriften van het Hindoeisme, alle vier heilige boeken)

Babylon English-Danish
Veda
n. veda, hellige hinduistiske skrifter; enhver af de fire hellige bøger som vedaen består af

Wikipedia® Българоезичната Уикипедия – Свободната енциклопедия
Веди
Ведите (множествено число от Веда, на санскрит знание, от същия индоевропейски корен, от който произлиза славянското ведение, неведение, на санскрит वेद) са четири индуистки текста — Риг Веда, Сама Веда, Яджюр Веда и Атхарва Веда, смятани за основните писмени паметници на индуизма.

 Вижте повече на Wikipedia.οrg… 

Babylon English-Swedish
Veda
subst. Veda (hinduernas heliga bok; var och en av de sammanlagt fyra böckerna)

Babylon English-Norwegian
Veda
s. Veda, hellige hinduistiske skrifter; enhver av fire hellig bøker i Veda

Türkçe Vikipedi, Özgür Ansiklopedi
Vedalar
Vedalar (Sanskritçe: वेद), Aryan din edebiyatının tamamını içine alan bir terimdir. Hinduizm dinine inananlar için kutsaldırlar ve yine bu dine inananlar için açığa çıkmış bilgidirler. Veda kelimesi bilgi manasına gelir ve İngilizce farkında olmak manasına gelen wit sözcüğüyle aynı kökene sahiptir.

Birçok Hindu, Vedaların yaratılışın başından beri var olduğuna inanır. Vedaların en yeni bölümleri yaklaşık M.Ö. 500 senesi civarında ortaya çıkmışken, en eski metin (RigVeda) yaklaşık M.Ö. 1500 yıllarına aittir. Fakat birçok Hint bilimciye göre metinler yazılmadan önce uzunca bir süre devam eden bir sözel gelenek mevcuttu.


Daha fazlası için Wikipedia.org adresine gidin…

A Spanish-English Dictionary (Granada University, Spain), 14.4
Vedas, los
= Vedas, the.
Ex: The Vedas, the oldest texts from India, have been transmitted in a near perfect oral tradition.


veda
(n.) = open season ; season.
Ex: 'Open Season' is a wild and wacky animated comedy set in the town of Timberline = "Temporada abierta" es una comedia excéntrica y salvaje ubicada en la ciudad de Timberline.
Ex: At first limited to the summer, tourism now flourishes in every season.
----
* veda de caza = hunting season.

An English-Spanish Dictionary (Granada University, Spain), 14.4
Vedas, the
= Vedas, los.
Ex: The Vedas, the oldest texts from India, have been transmitted in a near perfect oral tradition.

Babylon English-Russian
Veda
с. веды

Magyar Wikipédia - az ingyenes Enciklopédia
Védák
A Védák India legrégibb irodalmi emlékei. Sok hindu úgy hiszi, hogy a Védák öröktol fogva léteztek. A véda szó tudást vagy szent ismeretet jelent.

A Védák mai formájukban négy fo részbol (gyujteménybol, szamhitá) állnak. A Rigvéda-szamhitá himnuszokat, a Jadzsurvéda áldozóigéket, a Számavéda osi dallamokat, míg az Atharvavéda foként varázsigéket foglal magába. Legosibb közülük az 1028 himnuszból álló Rigvéda, amely valószínuleg a Kr. e. 1500-1000 közötti idoszakban keletkezett. Osi memorizációs technikákra (vikriti) támaszkodva e szövegek évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Sot, mivel rituális értéke csak az apáról-fiúra, mesterrol-tanítványra éloszóban áthagyományozott szövegnek volt, azért még az írás megjelenése (Kr. e. VII. sz.) után is, egészen a legutóbbi idokig (azaz több, mint háromezer éven keresztül), szinte kizárólag szájról-szájra orzodtek meg e szövegek. A himnuszok és imák az istenekhez szólnak, többek között az osi Áditjákhoz (Varunához, Mitrához és Arjamanhoz), Agnihoz, Indrához, a Mennyhez és a Földhöz, a Naphoz, a Szélhez s még számos istenhez. A himnuszok körülbelül negyedét Indra istennek szentelték.


További információt lásd Wikipedia.org...

Babylon French-English
Veda
nm. Veda, sacred Hindu writings, any of the four holy books of the Veda

Babylon Spanish-English
veda
nf. prohibition

vedar
v. veto, debar

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi
Veda
Vedaene er eldgamle religiøse skriftsamlingar, ein del av den skriftlege hovudkjernen i hindusimen. Dei inneheld hymne og historiar om dei vediske gudane, filosofiske tankar om Gud og universet, og skildrer dessutan ei rekke ritual som skal utførast av prestar. Vedaene har inspirert mange seinare tradisjonar, som yoga, vedanta, tantra og bhaktirørsla

Les mer på Wikipedia.org...

Babylon English-Chinese (S)
Veda
(名) 吠陀经

English-Latvian Dictionary
the Vedas
vēdas

Babylon English-Chinese (T)
Veda
(名) 吠陀經

Tagalog na Wikipedia - ang malayang encyclopedia
Veda
Ang mga Veda (Sanskrit   "kaalaman") ay isang malaking katawan ng mga panitik o teksto na nagmula sa Isinaunang Indya. Sila ang bumubuo sa pinakamatandang putong ng panitikang Sanskrit at ang pinakamatandang mga banal na panitik ng Hinduismo.

 Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Wikipedia.org...

Babylon Portuguese-English
vedar
v. rail, hedge; parcel; prohibit; seal, stanch

Ελληνική Βικιπαίδεια – η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Βέντα
Βέντα σημαίνει γνώση.Αυτή η γνώση δεν προέρχεται από ανθρώπινο νου. Είναι υπερβατική και προέρχεται κατευθείαν από τον Δημιουργό μέσω μεσαζόντων που ήρθαν στον κόσμο μας με αποστολή να αποκαλύψουν στις ανθρώπινες οντότητες πως πρέπει να ζήσουν για να μπορέσουν, φεύγοντας από εδώ να πετύχουν την απελευθέρωση από τις επαναγεννήσεις στο υλικό σύμπαν.

Δείτε περισσότερα στο Βικιπαίδεια.org...

Wikipedia 한국어 위키백과-무료백과사전
베다
베다(Veda)란 '앎'이라는 뜻을 가진 산스크리트어로서 오늘날 힌두교의 경전을 일컫는데 쓰인다. 베다와 그리고 베다에 딸린 여러 책들은 이른바 '높은 이(신)으로부터 들어 알고 있다'라는 뜻(cruti 또는 shruti)과 그리고 이를 바탕으로 한 '전통을 따른다'는 뜻(smriti)으로 이해된다. 베다의 경전은 기원전 약 1500년을 전후로 산스크리트어로 쓰여졌으며, 고대 인도 종교신화 및 철학의 주춧돌이라고 할 수 있다. 베다는 그 담고 있는 내용에 따라 여러가지로 나누어진다.

wikipedia.org…에서 더 자세한 내용을 보세요 

Latviešu Vikipedija – bezmaksas enciklopedija
Vedas
Vēdas (sanskritā वेद - 'zināšanas' vai 'patiesība') ir senākie hinduisma svētie raksti. Sākotnēji tās pastāvēja mutvārdu formā, bet pierakstītas tika mūsu ēras sākumā. Tās, iespējams, ir vieni no senākajiem svētiem rakstiem. Par vēdisko periodu uzskata periodu no 1500.-700. g.p.m.ē. (āriešu - apmešanās laiks Indas ielejā).

 Lasiet vairāk Wikipedia.org...

ويکيپيڈيا اردو
ويد

وید ہندو مت کے قدیم الہامی کتب کے مجموعے کا نام ہے جو ممکنہ طور پر پندرھویں اور پانچویں صدی قبل مسیح کے دوران صابطۂ تحریر میں لائی گئیں۔ اہل ہنود کی مقدس کتب کی دو بنیادی اقسام یعنی، شروتی اور سمرتی میں سے ویدوں کو اول الذکر میں داخل سمجھا جاتا ہے۔

مزید معلومات کے لیے، Wikipedia.org دیکھیں

ynet אנציקלופדיה
ודות (וודות) (Vedas)
 
ודות (וודות), העתיקים שבכתבי הספרות ההודית הקדומה, נחשבים לכתבים המקודשים ביותר בהינדואיזם; כתובים סנסקריט, ומהווים יסוד לספרות הסנסקריסטית.
את ה"ודות" כתבו האריאנים בין 1000-1500 לפנה"ס. בין הרעיונות והנושאים העיקריים שהובאו בהן -...   רוצים לדעת עוד?Encyclopedia Mythica
Vedas
[Hindu] The Vedas are the earliest texts which exist in Hinduism. There are four of them, and they are collectively referred to as Sruti, which means "that which is heard", and Samhita, which simply means "collection." The oldest is called the Rig Veda, with the other three being the Yajur Veda, the Sama Veda, and the Atharva Veda. The Rig Veda is the most important, with the others having come later and are based upon it. The word "veda" translates from Sanskrit as knowledge or wisdom. They were composed and performed orally over a lengthy period of time, with the generally accepted dates being from around 1500 BCE to 1200 BCE, though some most probably originated before the Indo-Aryan migration into India. The Aryan poets who invented them handed them down orally for generations, and they are thought to have endured these transitions with little changes before they were written down . They are considered by Hindus to be revealed literature, having originated with the gods whose prais...
Read more...

YOGA
VEDAS
The highest authority among the Aryans of India.

Hinduism Glossary for Introduction to Religion
Vedas
The oldest collection of Hindu sacred texts. They include the Rig-Veda, the Brahmanas , and the Upanishads . They were written between 1500 and 500 bce.

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!