Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Literary device

Wikipedia English - The Free Encyclopedia
Literary technique
A literary technique (also known as literary device) is any method an author uses to convey their message. This distinguishes them from literary elements, which exist inherently in literature.

See more at Wikipedia.org...

Wikipedia en español - La enciclopedia libre
Técnica literaria
La técnica literaria es aquella que permite realizar diferentes modalizaciones dentro de un texto narrativo. Existen un sinnúmero de técnicas tales como el soliloquio, el montaje, la conciencia bruta o el fluir de la conciencia y el Diálogo entre otras.

Ver más en Wikipedia.org...

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie
Slohový postup
Slohovým postupem se oznacuje zpusob podání ci zpracování urcitého tématu. Je tím myšleno pojetí tématu, jeho razení, rozvádení tematických složek, a samozrejme i výber a usporádání tomu odpovídajících jazykových prostredku.

Více na Wikipedia.org...

Wikipedia ויקיפדיה העברית-האנציקלופדיה החופשית
טכניקות ספרותיות

טכניקה ספרותית היא כלי בו נעשה שימוש ביצירות ספרותיות, כדי להשפיע באופן מסוים על הקורא. טכניקות ספרותיות הן המרכיב הבסיסי של הכתיבה היוצרת.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!