Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Aminotransferaza alaninowa

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia
Aminotransferaza alaninowa
Aminotransferaza alaninowa, AlAT, ALAT lub GPT (glutamic pyruvic transferase) - narządowo niespecyficzny enzym (EC 2.6.1.2indykatorowy, biorący udział w przemianach białek. Należy do transferaz przenoszących grupy aminowe z aminokwasów na α-ketokwasy.

Przyczyną wzrostu aktywności AlAT jak i AspAT mogą być:


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!