Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Track-At-Once

Wikipedia English - The Free Encyclopedia
Optical disc recording modes
In optical disc authoring, there are multiple modes for recording, including Disc-At-Once, Track-At-Once, and Session-At-Once.

See more at Wikipedia.org...

Wikipedia Deutsch - Die freie Enzyklopädie
Track-At-Once
Track-At-Once (TAO) bezeichnet ein CD-Aufzeichnungsverfahren, bei dem alle Tracks einzeln auf eine CD-R geschrieben werden. TAO erlaubt deshalb das Beschreiben einer CD-R in mehreren Durchgängen. Da die Fehlerkorrektur der Sektoren auf der CD sich über die Nachbarsektoren erstreckt, entsteht bei TAO zwischen den einzelnen Tracks eine unlesbare Zone, die benötigt wird, um die Fehlerkorrektur neu aufzusetzen.

Mehr unter Wikipedia.org...

Wikipedia Español - La enciclopedia libre
Track At Once
Track At Once (TAO) es un modo de grabación de medios, CD-RW o DVD. En este modo, el láser se detiene cada vez que finaliza una pista y vuelve a arrancar en la siguiente, al final de todas las pistas, graba la tabla de contenidosTOC. De esta manera, queda un espacio en blanco entre pista y pista. Debido a esto, ya no cumple con las especificaciones de audio en el Red Book. Los cd's grabados en este sistema, no son auténticos CD Digital Audio.

Ver más en Wikipedia.org...


Disk At Once
Disk At Once o también DAO por sus siglas en inglés, es un modo de grabación de medios en computador en el que el láser escribe los datos de una sola vez, es decir, una vez que empieza a grabar, el láser no se detendrá hasta haber finalizado el disco. Este método es distinto al conocido como Track At Once, o TAO en cual el láser, graba una pista cada vez, detiene la escritura y la activa de nuevo en la siguiente pista.

Ver más en Wikipedia.org...

Wikipédia Français - L'encyclopédie libre
Disk-At-Once
Disk-At-Once est un anglicisme désignant une méthode de gravure d'un disque compact consistant à graver le disque en une seule passe (ou session), sans interruption du laser d'écriture. À l'issue de l'opération, même si le disque n'est pas plein, il sera impossible d'y ajouter de nouveaux enregistrements. C'est la méthode généralement adoptée pour enregistrer un CD-Audio, l'autre méthode étant l'enregistrement piste par piste, aussi appelée "Track-At-Once" (TAO) mais cette dernière nécessite une finalisation du CD gravé (qui consiste à graver la table des matières) avant que l'on puisse l'écouter sur un lecteur de CD normal.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia
Track At Once
Track-at-once, TAO – metoda zapisu dysków optycznych polegająca na zapisaniu jednej ścieżki (jednego nagrania) na płycie CD-R i wygaszaniu lasera przed rozpoczęciem zapisu kolejnej.

Tryb Track-at-once umożliwia nagranie każdego dostępnego formatu (CD-DACD-ROM, itp.) oraz tworzenie dysków wielosesyjnych (ang. multisession disc), tj. wielokrotne dogrywanie danych. Minimalna długość nagrania musi wynosić co najmniej 300 bloków (4 sekundy), co odpowiada około 700 kB danych. Laser jest wyłączany po zapisaniu każdego nagrania. Aby być w zgodzie ze specyfikacją na płycie CD może się znaleźć maksymalnie 99 nagrań.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


Disc At Once
Disc At Once, DAO – sposób zapisu dysków CD-R i DVD-R, w którym cała zawartość zapisywana jest za jednym razem bez wyłączania lasera. Przy nagrywaniu płyt z muzyką zapobiega to powstawaniu dodatkowych dwusekundowych przerw pomiędzy ścieżkami. Do tak zapisanego dysku nie można jednak już nic dopisać (jest to nagranie jednosesyjne). Możliwe jest dodanie "cd-tekst", czyli dodatkowe informacje tekstowe wyświetlane podczas odtwarzania płyty, jak np. nazwa płyty, wykonawca utworu, tytuł oraz overburning – zapis nieco większej ilości danych dzięki przesunięciu i skróceniu czasu (obszaru) Lead-Out płyty.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

Telecomunicações e Informática
Track-At-Once
Faixa ou pista de uma vez. Com este método de gravação, cada faixa é gravada individualmente no disco. A operação de gravação é brevemente interrompida após cada faixa. É o método de gravação utilizado para CDs Multi-Sessão.

The CD Recordable Glossary
Track-at-Once
With Track-at-Once writing mode, a CD-Recorder will record one track at a time. In between every two tracks (unless you are only recording a single track). The CD-Recorder laser will stop while the hard disk prepared for the contents of the next track.
Each time the laser is stopped, it writes Run-Out blocks. When starting again, it writes Run-In blocks (a total of 7 blocks). These are ignored by CD-ROM readers and so do not disturb data transmission, but in some audio players you might hear a click between tracks. This is why disk-at-Once  recording is preferable for audio disks.

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!