Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Nawa

Wikipedia English - The Free Encyclopedia
Nawa
Nawa may refer to:

See more at Wikipedia.org...


Nawa, Afghanistan
Nawa (other names: Bareh Kheyl, Nawah, Mahmud Khel, Barak Khel, Nawa, Mahmud Khel, Bareh Kheyl, Bara Khel) is located on at 2,007 m altitude in the central part of Nawa DistrictAfghanistan.

See more at Wikipedia.org...

Wikipedia Español - La enciclopedia libre
Náhuatl
El náhuatl (que deriva de nāhua-tl, «sonido claro o agradable» y tlahtōl-li, «lengua o lenguaje») es una macrolengua uto-azteca que se habla principalmente por nahuas en México y en América Central. Surgió por lo menos desde el siglo VII. Desde la expansión de la cultura tolteca a finales de siglo X en Mesoamérica, el náhuatl comenzó su difusión por encima de otras lenguas mesoamericanas hasta convertirse en lingua franca de buena parte de la zona mesoamericana, en especial bajo los territorios conquistados por el imperio mexica, también llamado imperio azteca, desde el siglo XIII hasta su caída (el 13 de agosto de 1521) en manos de los españoles, motivo por el cual a la lengua náhuatl también se le conoce con el nombre de lengua mexicana.

Ver más en Wikipedia.org...

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia
Nawa
Nawa - część kościoła położona pomiędzy prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych.

Nawy są zazwyczaj oddzielone rzędem podpór - filarów lub kolumn. Średniowieczne kościoły bazylikowe były trój- lub pięcionawowe, o nawie głównej dwa razy szerszej i dwa razy wyższej od bocznych (trójnawowe - katedra w Chartres, katedra w Reims, pięcionawowe - kościół St. Sernin w Tuluzie, katedra w Paryżu). Późnogotyckie kościoły dwunawowe mogły mieć symetryczne nawy równej szerokości (kościół NMP w Wiślicy) i prezbiterium umieszczone na osi filarów międzynawowych lub niesymetryczne nawy różnej szerokości (układ spotykany w budownictwie zakonów żebraczych - dominikanów i franciszkanów). W okresie nowożytnym, szczególnie w baroku można obserwować zacieranie się podziałów na nawy - często trudno orzec, czy mamy do czynienia z nawami bocznymi, czy tylko z ciągiem kaplic przyległych do nawy głównej. W kościołach jednonawowych komplikacji i zróżnicowaniu uległ kształt naw - stosowano kołoelipsę, trój- i pięcioliść a także różnego rodzaju owale z aneksami.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

Esperanto-Português (ALLS Vortaro) 3 formas
nawa
nono

Kamusi Bora Kiswahili - Kijerumani
nawa
waschen (Körper)

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!