Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Energia mechaniczna

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia
Energia mechaniczna
Energia mechaniczna - suma energii kinetycznej i potencjalnej.
Jest postacią energii związaną z ruchem i położeniem obiektu fizycznego (układ punktów materialnych, ośrodka ciągłego itp) względem pewnego układu odniesienia.

W sensie technicznym używa się tego terminu jako zdolności wytworzenia oraz przekazania napędu (momentu na wale, siły na cięgnie itp.) przez maszynę.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!